Om Female Singer-Songwriters

En del av deltagarna i Female singersongwriters första framträdande i Sundsvall sommaren 2014 för att promota sig själva och sin musik. Många spelningar följde under projektet som avslutades hösten 2014.

Musikern Susanne Fellbrink ville hjälpa fler talangfulla kvinnliga artister att komma fram, därför startade hon projektet Female Singersongwriters 2014 för att synliggöra och stötta kvinnor i musikbranschen. Projektet är avslutat men nätverket växer i hela landet och just nu är det ca 100 kvinnor på hemsidan.

– Egentligen skulle jag vilja säga att jag skapade detta nätverk för att stötta arrangörer som har svårt att veta var de ska leta artister som är kvinnor till sina evenemang, säger Susanne Fellbrink. Men själva nätverket har växt och betyder mycket för de som är med från hela landet. Många kvinnor sitter ensamma och spelar och skriver och att bara få möta andra likasinnade är väldigt mycket värt för oss allihop.

Projektet som Susanne Fellbrink startade våren 2014 med stöd av länsstyrelsen i Västernorrland och Tillväxtverkets skulle med hjälp av bland annat workshops, föreläsningar och gemensamma spelningar skapa ett nätverk för de kvinnliga musikerna och samtidigt ge en plattform för att sprida sin musik.

–  Jag har märkt nu när jag träffat många av de här kvinnorna att vi kanske generellt har ett sämre självförtroende och ofta tycker att vi måste vara väldigt mycket bättre innan vi vågar tala om att vi finns och att vi kan än vad många killar gör. Jag tror att vi har lite högre krav på oss själva innan vi vågar ut och spela och det tror jag bland annat beror på att killar har repat i grupp sedan de var små, medan det är vanligare att tjejer sitter ensamma hemma och spelar och skriver. Som ensam artist blir vägen ut till scenerna lite längre och svårare än om man har en grupp bakom sig.

– Jag har träffat en del arrangörer som säger att de gärna vill boka fler kvinnor till sina arrangemang men att de helt enkelt inte hittar några. Det var då idén till denna portal föddes för att underlätta för både arrangörer, media och publik att hitta ny musik som skapats och framförs av kvinnor.